De samenvoeging biedt ons een unieke kans om het beste van twee werelden te combineren. Daar gaat iedereen van profiteren. Leerlingen kunnen mee aan het roer staan van hun eigen ontwikkeling, hun eigen toekomst. Zo bouwen we samen aan de school van de toekomst.

We willen het u niet alleen vertellen, maar ook graag laten ervaren. Hiervoor nodigen wij ouders en toekomstige leerlingen graag uit voor een ‘Blikopener’ (alleen voor leerlingen groep 8 en hun ouders) op woensdag 15 of 22 januari 2020 en/of voor de Open Dag op zaterdag 1 februari 2020. Beide activiteiten vinden plaats op landgoed Schöndeln.

De Blikopener avonden
woensdag 22 januari

Deze avond is bedoeld voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Op deze avond ‘openen we graag uw blik’, voor het eerst met een apart programma ook voor ouders. We vertellen u alles over de samenvoeging van onze scholen. Waar we voor staan en waar we voor gaan. Daarna kunt u zelf ervaren wat de diverse profielen inhouden en is er afsluitend een borrel met gelegenheid tot het stellen van vragen. Parallel is er voor uw kind een interactief programma waarbij hij of zij kennismaakt met de manier van lesgeven, met ons bètaprofiel en met ons cultuuronderwijs.

Er is veel enthousiasme bij ouders en leerlingen voor de Blikopener avonden! Opgeven kan nog voor woensdag 22 januari van 19.20 – 21.10 uur.

Open Dag
zaterdag 1 februari van 9:30 tot 13:30

 

De Open Dag van 9:30 tot 13:30, bedoeld voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders, heeft een veel breder programma. Natuurlijk zullen we uitgebreid stilstaan bij het samengaan van Lyceum Schöndeln en Mavo Roermond. Daarnaast vertellen we alles over onze zorg en begeleiding op maat, de buitenschoolse activiteiten, de huisvesting etc. Ook alle vakgebieden presenteren zich die dag, waarbij overal iets te ontdekken valt en leerlingen zelf aan de slag kunnen met leuke opdrachten. Tijdens de Open Dag zijn ook veel docenten en leerlingen aanwezig om vragen te beantwoorden.

lsmr008-lanceringspagina-blokken24

Om de Open Dag goed te kunnen organiseren, willen we graag dat u zich van te voren aanmeldt. Vanwege het samengaan van Lyceum Schöndeln en Mavo Roermond zijn er nu ook Infosessies over de samenvoeging waarvoor u zich kunt opgeven. Omdat u voorafgaand aan de Open Dag informatie thuisgestuurd krijgt over het tijdstip dat u verwacht wordt, vragen wij u ook om uw adresgegevens.

Wanneer je van groep 8 naar de middelbare school gaat, verandert er best veel. Je krijgt te maken met nieuwe vakken, meerdere docenten, meer huiswerk, je komt terecht op een grotere school dan je gewend was en je moet misschien ook wel een stuk verder fietsen. Een grote stap dus, maar daar helpen wij je bij! Op dit gedeelte van de site kun je lezen wat er allemaal verandert en hoe we de overstap zo makkelijk mogelijk maken. Je vindt hier ook informatie over hoe onze school georganiseerd is en waar wij voor staan.

Brugklas (of 2 scholen, 1 gemeenschap)

Het advies van de basisschool wijst uit of uw kind geplaatst kan worden in één van onze brugklassen. Vanaf komend schooljaar bieden wij als nieuwe scholengemeenschap de volgende brugklassen aan:

– brugklas vmbo-g/t
– brugklas vmbo-t / havo
– brugklas havo/vwo

Al deze brugklassen starten dus in onze nieuwe scholengemeenschap die op het terrein van Lyceum Schöndeln wordt gevestigd.

Verrijking op bèta en cultuur

Wij bieden voor de brugklasleerlingen verrijking aan op cultuur en bètaonderwijs. Dit doen we in alle brugklassen van alle niveaus.

Kennismakingsochtend

Nog vóór de zomervakantie is er een gezellige kennismakingsochtend. Alle aankomende brugklassers komen dan op zaterdagochtend naar school om kennis te maken met hun nieuwe klasgenoten en met hun mentor. Wie weet onthoud je al een paar namen van je nieuwe klasgenoten.

Introductiedagen

Tijdens de introductiedagen aan het begin van het nieuwe schooljaar maakt je eigen mentor jou en je klasgenoten wegwijs binnen de nieuwe school. Na de eerste schoolweek weet je echt al heel veel over je nieuwe school en voel je je al aardig thuis.

Mentoruur en studielessen

Je mentor is voor jou en je ouders het aanspreekpunt. Het is tevens je vertrouwenspersoon die in de gaten houdt hoe het met je gaat in de brugklas. Je mentor heeft, naast de vaklessen, een mentoruur waarin aandacht wordt besteed aan het groepsproces en de kennismaking met de school. Daarnaast zijn er studielessen waarin jullie samen aan de slag gaan met huiswerk en studievaardigheden.

Wij hechten veel waarde aan het aanleren van studievaardigheden en het leren studeren. In de brugklas worden leerlingen voorbereid op de volgende leerjaren, waarin zij steeds meer in staat zijn zelfstandig te studeren en reflecteren. Hier wordt invulling aan gegeven door:

– Het gebruik van een door de school verstrekte agenda met ruimte voor huiswerk én ruimte voor het maken van een studieplanning
– Studielessen gericht op het plannen en op het aanleren en oefenen van studievaardigheden
– Een vast en vooraf gepland toetsritme:
        Iedere week maximaal twee proefwerken
        Het proefwerkrooster is lang van tevoren bekend; de leerling kan het werk zo beter plannen.
– Leren reflecteren op het leerproces
– Aan het einde van het schooljaar is er een toetsweek.

Hiermee worden leerlingen voorbereid voor de volgende leerjaren, waar met toetsweken wordt gewerkt.

Extra ondersteuning

Een schooljaar bestaat uit 4 periodes. In periode 1 is er naast het vaste mentoruur een extra mentoruur per week gepland om je zo snel mogelijk te laten wennen aan je nieuwe school. Vanaf periode 2 kun je begeleidingslessen ‘op maat’ volgen. Dat gebeurt wanneer je vakinhoudelijke begeleiding nodig hebt voor Nederlands, Engels, Wiskunde, of Frans, of onderwijskundige steun gericht op bijvoorbeeld een betere studieaanpak, faalangstreductie- of sociale vaardigheidstraining. Als je het nodig is, kun je elke periode aan een andere begeleidingsgroep deelnemen.

Wij begeleiden leerlingen niet alleen op hun weg naar een diploma, maar ook op hun weg naar volwassenheid. Dit houdt in dat de begeleiding van de leerling gericht is op meerdere zaken: het leerproces, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de sociaal-culturele ontwikkeling en de loopbaanoriëntatie. Naast de mentor en de vakdocenten zijn ook andere personen hierbij betrokken, zoals de teamleider, de decaan, de pedagogisch medewerker en de counselor. Samen zorgen ze ervoor dat elke leerling hulp op maat krijgt.

lsmr008-lanceringspagina-blokken27
lsmr008-lanceringspagina-blokken28